oktober 6, 2022

sollin.se

a way to succsess

Ergolift Stolslift

En ergonomiskt utformad STOLSLIFT för vård och omsorg, sparar ryggar och kraft och ökar säkerhet och trygghet vid förflyttning av samtliga vanliga stolar.

WWW.TOOLHOUSE.SE

Vi kommer ut och demonstrerar, levererar och injusterar

Flera finansieringsalternativ

Köp Hyr eller leasa, kort- alt långtidshyr, med eller utan restvärde

Kontakt
Sälj av SollinToolhouse AB


Telefon +46 70 555 7 555
mail: u ( at ) sollin.se