Ledarskapet i association med Affärsutveckling

Ledarskapet i association med Affärsutveckling

oktober 4, 2016 0 av Sollin.se

Stödja – Återkoppla – Kommunicera –
Vara en förebild – Vidareutveckla medarbetare – Påverka omgivningen

saxat ur källa;
Centrum för Epidemiologi och samhällsmedicin”    www.folkhalsoguiden.se 
               ”Leda implementering – vilka beteenden ökar chanserna för att lyckas?”