juli 4, 2022

sollin.se

a way to succsess

Ledarskapet i association med Affärsutveckling

Stödja – Återkoppla – Kommunicera – Vara en förebild – Vidareutveckla medarbetare – Påverka omgivningen

saxat ur källa;
Centrum för Epidemiologi och samhällsmedicin”    www.folkhalsoguiden.se 
               ”Leda implementering – vilka beteenden ökar chanserna för att lyckas?”